Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
O nasAktualnościKontakt • Zadzwoń bądź napisz do nas: 508 156 783, e-mail: sklep@gieldagastronomiczna.pl


» przeczytaj wszystkie opinie

Wymiana i zwroty

Wymiana i zwroty 1.Klient będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: Ustawa o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt, przynależne wyposażenie bądź akcesoria oraz opakowanie będą nieuszkodzone (z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzona została ta część opakowania, która w inny sposób uniemożliwiłaby sprawdzenie produktu) oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.


4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy

6. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie wysłana do Konsumenta pocztą elektroniczną.


 Gwarancja


1.Usługodawca gwarantuje, że oferowane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.


2. Wszystkie oferowane produkty posiadają Gwarancję Producenta, Importera lub Usługodawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Gwaranta.

3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe Producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

4. Jeżeli nie jest to zaznaczone – na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja.

5. Usługodawca może ograniczyć termin gwarancji / rękojmi w odniesieniu do produktów oferowanych jako używane, sprawne ale wadliwe, uszkodzone, niesprawne, w wyprzedaży ze znaczną redukcją ceny. W takiej sytuacji zapis o ograniczonej gwarancji znajduje się zarówno w ofercie sprzedaży jak i na dokumencie potwierdzającym sprzedaż.

6. W przypadku produktów dostarczanych z kartą gwarancyjną, warunki gwarancji oraz termin gwarancji określa karta gwarancyjna.

7. W przypadku produktów dostarczanych bez karty gwarancyjnej, warunki gwarancji określa regulamin sprzedaży oraz ogólne warunki prawne.

8. Świadczenia z tytułu gwarancji są możliwe wyłącznie po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktura VAT, paragon) oraz karty gwarancyjnej (jeżeli do danego produkty została wydana).

9. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie, w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na produkcie.


10. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w dokumentach (faktura, paragon, karta gwarancyjna), w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na karcie gwarancyjnej.

11. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewłaściwego zastosowania oferowanych Produktów.


12. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego do sprzedaży towarów nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi. Wyłączenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

 

 Procedura reklamacji

 


1.W przypadku, gdy gwarancji udziela Producent / Importer produktu, w przypadku świadczeń gwarancyjnych należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej wydanej przez Producenta / Importera.


2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na adres Usługodawcy, z wypełnionym drukiem zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane. W przypadku uznania gwarancji koszty wysyłki przejmuje Usługodawca i rozliczy w formie uzgodnionej z Klientem (zwrot na wskazany rachunek bankowy lub pokrycie kosztów w postaci dodatkowego produktu lub usługi).

4. W przypadku uznania gwarancji - naprawiony / wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.


5. W przypadku nieuznania gwarancji – produkt może zostać naprawiony (o ile jest to technicznie możliwe), w takiej sytuacji naprawa jest realizowana na koszt Klienta, produkt odsyłany jest również na koszt Klienta.


6. W przypadku nieuznania gwarancji Usługodawca może zrezygnować z naliczania kosztów naprawy / wymiany oraz wysyłki.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy.


8. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

9. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli produkt nosi znamiona użytkowania, produkt lub opakowanie jest uszkodzone, produkt jest niekompletny, brakuje dokumentacji (np. dokumentu sprzedaży, karty gwarancyjnej), etc.