Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
O nasAktualnościKontakt • Zadzwoń bądź napisz do nas: 508 156 783, e-mail: sklep@gieldagastronomiczna.pl


» przeczytaj wszystkie opinie

Regulamin

Jesteś tutaj: Strona główna / Regulamin

REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem domeny :
http://www.gieldagastronomiczna.pl/


Sprzedającym jest :


           PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAC-GASTRO MACIEJ KUJAWA
          Z siedzibą przy:
            ul. Kazimierza Wielkiego 15 78-100 Kołobrzeg
Przedsiębiorstwo podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej , posiada numery :
        NIP: 671-177-42-94 REGON: 320744514
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem Tel. : 508-156-783
Korzystając z adresu poczty elektronicznej : sklep@gieldagastronomiczna.pl

 

 

§ 1 Definicje


1. Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


2. Konsument – zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Cywilnego „Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.


3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową

.
4. Towar dostępny za zamówienie - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży, sprowadzana na indywidualne zamówienie Klienta.


5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).


6. Aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.


7. Konto Klienta – jest to przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług. Do uruchomienia konta Klienta niezbędna jest rejestracja z podaniem danych Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą wybranego Loginu oraz Hasła.


8. Login – nazwa Klienta podana w trakcie rejestracji na stronie internetowej Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.


9. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może również udostępnić Klientowi możliwość „odzyskania Hasła” w sposób określony w ramach Sklepu.


10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§ 2 Zasady ogólne


1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.


2. Sklep internetowy http://www.gieldagastronomiczna.pl/ oraz sklep@gieldagastronomiczna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.


3. Sklep internetowy prowadzi również sprzedaż hurtową produktów, których przedsiębiorstwo jest dystrybutorem / importerem. Sprzedaż hurtowa dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i / lub usługową w zakresie oferowanych produktów lub dla których oferowane wyroby stanowią wyposażenie bądź narzędzia do prowadzenia działalności. Sprzedaż hurtowa nie stanowi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.


4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naruszenia oryginalnych opakowań celem testowania i oceny prawidłowości funkcjonowania oferowanych do sprzedaży produktów.


5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.


6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


7. Wyłączne prawa autorskie majątkowe do logo MAC-GASTRO, do zdjęć i materiałów opisujących Towary, do oprogramowania i grafiki stanowiących Sklep Internetowy, przysługują Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania czy wykorzystywania w inny sposób, powyższych dóbr do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem ze Sklepu Internetowego i dokonywaniem w nim zakupów.


§ 3 Składanie zamówień
1. W zakresie sprzedaży detalicznej - wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.gieldagastronomiczna.pl/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich PLN oraz zawierają podatek VAT.


2. W zakresie sprzedaży hurtowej – w zależności od ustaleń z Klientem, ceny podane na stronach internetowych http://www.gieldagastronomiczna.pl/ mogą być cenami netto lub brutto podanymi w złotych polskich PLN. W przypadku cen netto do cen należy doliczyć podatek VAT, w przypadku cen brutto ceny zawierają podatek VAT.


3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki / dostawy / transportu.


4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.


5. Zamówienia składane poprzez strone internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


6. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.


7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.


8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.


9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.


10. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.


11. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W przypadku utraty hasła przez Klienta zalogowanie się do systemu może nie być możliwe.


13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, otrzymaniem potwierdzenia z elektronicznego systemu płatności lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem” (w zależności od dostępności metod płatności).


§ 4 Koszty i termin wysyłki


1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.


2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


3. Towar może być dostarczany za pomocą :
I.Wyspecjalizowanych firm kurierskich.
II.W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego lub w wyznaczonych placówkach.


4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.
Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).


5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.


6. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki sprzedaży oraz dostawy każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem.


§ 5 Dokumenty sprzedaży


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

2. W przypadku, gdy Klient wybierze jako dowód zakupu fakturę, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT (przede wszystkim – pełna nazwa klienta, adres zamieszkania bądź siedziby, numer NIP dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).


§ 6 Płatności


1.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (np. PayU, PayPal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.


2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie Sklepu Internetowego.


3. Poszczególne opcje płatności mogą być czasowo lub bezterminowo niedostępne. Klient do wyboru ma te opcje płatności, o których informowany jest w danym momencie składania zamówienia.


4. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (np. PayU, PayPal) Usługodawca nalicza koszty obsługi płatności.


5. Usługodawca może zrezygnować z naliczania kosztów obsługi płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

6. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki płatności każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem.
7. Termin płatności:

I. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należności za złożone Zamówienie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.

II. W przypadku przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należności za złożone Zamówienie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym operator systemu płatności elektronicznych może wprowadzać dodatkowe regulacje w zakresie terminu płatności.

III. W przypadku płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany do uiszczenia należności za złożone Zamówienie przy odbiorze przesyłki.


8. W przypadku nie zrealizowania płatności zgodnie z powyższymi zapisami, Usługodawca może anulować Zamówienie Klienta bez żadnych zobowiązań.

9. W przypadku dostawy za pobraniem i odmowy Klienta odbioru Zamówionego towaru, Usługodawca ma prawo do roszczenia kosztów związanych z dostawą i jej nie odebraniem.


§ 7 Odbiór towaru

1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


§ 8 Odstąpienie od umowy


1.Klient będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: Ustawa o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt, przynależne wyposażenie bądź akcesoria oraz opakowanie będą nieuszkodzone (z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzona została ta część opakowania, która w inny sposób uniemożliwiłaby sprawdzenie produktu) oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.


4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy

6. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie wysłana do Konsumenta pocztą elektroniczną.

7. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Nabywcę, Nabywca zobowiązuje się do: a) pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i z powrotem, b) zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto zwracanego towaru. Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Nabywca zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia niniejszego postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z powodu błędniej ceny i zobowiązuje się do zwrotu zapłaty za zamówienie.


§ 9 Gwarancja


1.Usługodawca gwarantuje, że oferowane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.


2. Wszystkie oferowane produkty posiadają Gwarancję Producenta, Importera lub Usługodawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Gwaranta.

3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe Producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

4. Jeżeli nie jest to zaznaczone – na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja.

5. Usługodawca może ograniczyć termin gwarancji / rękojmi w odniesieniu do produktów oferowanych jako używane, sprawne ale wadliwe, uszkodzone, niesprawne, w wyprzedaży ze znaczną redukcją ceny. W takiej sytuacji zapis o ograniczonej gwarancji znajduje się zarówno w ofercie sprzedaży jak i na dokumencie potwierdzającym sprzedaż.

6. W przypadku produktów dostarczanych z kartą gwarancyjną, warunki gwarancji oraz termin gwarancji określa karta gwarancyjna.

7. W przypadku produktów dostarczanych bez karty gwarancyjnej, warunki gwarancji określa regulamin sprzedaży oraz ogólne warunki prawne.

8. Świadczenia z tytułu gwarancji są możliwe wyłącznie po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktura VAT, paragon) oraz karty gwarancyjnej (jeżeli do danego produkty została wydana).

9. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie, w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na produkcie.


10. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w dokumentach (faktura, paragon, karta gwarancyjna), w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na karcie gwarancyjnej.

11. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewłaściwego zastosowania oferowanych Produktów.


12. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego do sprzedaży towarów nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi. Wyłączenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

 


§ 10 Procedura reklamacji


1.W przypadku, gdy gwarancji udziela Producent / Importer produktu, w przypadku świadczeń gwarancyjnych należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej wydanej przez Producenta / Importera.


2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na adres Usługodawcy, z wypełnionym drukiem zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane. W przypadku uznania gwarancji koszty wysyłki przejmuje Usługodawca i rozliczy w formie uzgodnionej z Klientem (zwrot na wskazany rachunek bankowy lub pokrycie kosztów w postaci dodatkowego produktu lub usługi).

4. W przypadku uznania gwarancji - naprawiony / wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.


5. W przypadku nieuznania gwarancji – produkt może zostać naprawiony (o ile jest to technicznie możliwe), w takiej sytuacji naprawa jest realizowana na koszt Klienta, produkt odsyłany jest również na koszt Klienta.


6. W przypadku nieuznania gwarancji Usługodawca może zrezygnować z naliczania kosztów naprawy / wymiany oraz wysyłki.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy.


8. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

9. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli produkt nosi znamiona użytkowania, produkt lub opakowanie jest uszkodzone, produkt jest niekompletny, brakuje dokumentacji (np. dokumentu sprzedaży, karty gwarancyjnej), etc.


§ 11 Postanowienia końcowe


1.Miejsce zawarcia umowy – teren Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Prawo właściwe – prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
I.ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
II. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)


4. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Data obowiązywania regulaminu od 22.02.2017 r.


7. Data opublikowania regulaminu :22.02.2017 r.